Δικαιολογητικά υποψήφιων εκπαιδευτών

  1. Ηλεκτρονική αίτηση μέσω του συνδέσμου : http://applications.inedivim.gr (επιλέγετε τον σύνδεσμο αιτήσεις εκπαιδευτών ΙΕΚ/ΣΕΚ)
  2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Πτυχίο και λοιποί τίτλοι σπουδών, γνώσεων, επιμορφώσεων και σεμιναρίων.
  4. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας.
  5. Κάρτα ανεργίας (Για ανέργους).
  6. Αποδεικτικά πολυτεκνίας, ΑμΕΑ