Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων

Οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΩΡΑ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

15:00

15:45

15:50

16:35

16:40

17:25

17:35

18:20

18:25

19:10

19:15

20:00