Επικοινωνία

Ι.Ε.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Διεύθυνση:
ΤΕΡΜΑ ΤΖΙΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΥΦΑΛΙΑ
57100
E-mail: iekkouf@sch.gr

grammateia@iek-koyfal.thess.sch.gr

Τηλέφωνο: 2391054204, 2391054232
Fax: 2391054299