Αρχείο κατηγορίας: Δραστηριότητες των σπουδαστών

Εικόνα

Βοηθοί Φαρμακείου

Οι σπουδαστές της ειδικότητας Βοηθός Φαρμακείου κάνουν στο εργαστήριο body butter