Αρχείο κατηγορίας: Διοικητικό Προσωπικό

Μαρ 14

Διοιηκητικό προσωπικό

Διευθυντής Γκέτσιος Βασίλειος  ΠΕ19-ΠΕ03     Υποδιευθύντρια Παπαστογιαννίδου Χρυσή  ΠΕ11     Γραμματεία Σωφρονίδου Σοφία ΠΕ12.01 Παλτίδου  Μαρία  ΠΕ70