Αρχείο κατηγορίας: Διοικητικό Προσωπικό

Μαρ 14

Διοιηκητικό προσωπικό

Διευθυντής Γκέτσιος Βασίλειος  ΠΕ 86     Υποδιευθύντρια Παπαστογιαννίδου Χρυσή  ΠΕ11     Γραμματεία Σωφρονίδου Σοφία ΠΕ 81 Μαντή Σοφία   ΠΕ05