Σεπ 10

Το Νέο Εργαστήριο Μαγειρικής του ΙΕΚ Κουφαλίων

Μαρ 20

Τα Εργαστήρια του ΙΕΚ Κουφαλίων

Ιούν 11

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ!!!! ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ

Σε ότι αφορά στις προθεσμίες ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης ,ισχύουν τα ακόλουθα:

Α) Το άρθρο 27 παρ.1 του Ν.4763/2020 προβλέπει ότι «…Η περίοδος της πρακτικής πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση , εντός εικοσιτεσσάρων  (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης».

Β) Για όσους καταρτιζόμενους δεν είχαν πραγματοποιήσει την πρακτική τους κατά την έναρξη της ισχύος του Ν.4763/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης ΦΕΚ 21-12-2020) , ισχύει το άρθρο 48 παρ.3 του Ν.4777/2021 σύμφωνα με το οποίο: «Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2022, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27»

 

Μαΐ 18

Ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή καταρτιζομένων στα Δ.ΙΕΚ

 

Α΄ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ: ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ( Υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων του σχολικού έτους 2020-21 ,τελειόφοιτοι και μη.

Β΄ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ: ME ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ / ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ (Υποψήφιοι, όλοι ανεξαιρέτως)

Σας ενημερώνουμε ότι με τον ν.4777/2021 (Α΄ 25) «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» και, ειδικότερα με το άρθρο 4 του ανωτέρω νόμου, προβλέπεται για πρώτη φορά, ταυτόχρονα με το τυπικό μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η καθιέρωση παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή και φοίτηση ενδιαφερομένων υποψηφίων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. της χώρας.

1η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ /ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου θα γίνει κατά την ίδια ακριβώς περίοδο υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης) και θα αφορά σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε συγκεκριμένες ειδικότητες ανά Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

Δικαίωμα συμπλήρωσης του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. έχουν: α) οι τελειόφοιτοι του σχολικού έτους 2020-2021 είτε συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του οικείου σχολικού έτους είτε όχι και β) οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων του ίδιου σχολικού έτους, τελειόφοιτοι και μη.

Τα αποτελέσματα των επιτυχόντων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., θα ανακοινωθούν ταυτόχρονα με αυτά των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η εγγραφή των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία των εγγραφών στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. θα ανακοινωθούν από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των ενδιαφερομένων και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. θα είναι τα ίδια για όλα τα Δημόσια Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπ΄ αριθμ. 5954/23-06-2014 (Β΄ 1807) Υπουργική Απόφαση περί του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι η προαναφερθείσα διαδικασία θα είναι η πρώτη φάση για την εισαγωγή σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το έτος κατάρτισης 2021-2022, δεδομένου ότι θα ακολουθήσει, όπως κάθε χρόνο, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής καταρτιζόμενων Δημοσίων Ι.Ε.Κ., την περίοδο Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4763/2020 και τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ (αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ ή άλλων Υπουργείων).

Αναλυτική ενημέρωση για τον τρόπο εισαγωγής στα Δημόσια ΙΕΚ

2η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ /ΜΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Η δεύτερη αυτή φάση θα αφορά στις θέσεις ανά ειδικότητα που: α) δεν καλύφθηκαν από την διαδικασία υποβολής του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, καθώς και β) δεν προκηρύχθηκαν κατά την ανωτέρω διαδικασία. Επισημαίνεται ότι δικαίωμα εγγραφής σε Ι.Ε.Κ. (επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων) έχουν μόνο απόφοιτοι ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων (επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων), όπως αυτά ορίζονται στον ν. 4763/2020.

Οι αιτήσεις των υποψήφιων καταρτιζόμενων της πρόσκλησης, θα υποβληθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.
Στη συνέχεια ακολουθούν οι διαδικασίες επιλογής καταρτιζόμενων σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και εγγραφών που ισχύουν σε κάθε Δημόσιο Ι.Ε.Κ. για την έναρξη του εξαμήνου κατάρτισης.

Διευκρινίζεται ότι, υποψήφιοι που συμπλήρωσαν το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο αλλά δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους σε τμήμα Δημοσίου Ι.Ε.Κ., διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στην προαναφερόμενη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επιλογής και εγγραφών καταρτιζομένων Δημοσίων Ι.Ε.Κ., κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου.

 

Μαΐ 16

Νέα Ανακοίνωση για τη συνέχιση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και σε όλα τα εργαστηριακά μαθήματα.

Κατόπιν της νέας εγκυκλίου που στάλθηκε σήμερα Κυριακή 16-5-2021 στις 11:30 π.μ. με email  από τη Γενική Γραμματεία στο ΙΕΚ Κουφαλίων, αποφασίστηκε και τα εργαστηριακά μαθήματα θα συνεχίσουν να γίνονται εξ’ αποστάσεως μέχρι τη λήξη του  εαρινού εξαμήνου 2021 Α.

Από τη Διοίκηση του ΙΕΚ Κουφαλίων

 

Μαΐ 07

Από 17/05/21 Σταδιακή δια ζώσης επαναλειτουργία των ΙΕΚ

Παρασκευή, 07 Μαϊου 2021.

Με τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) επανεκκινούν από τις 17 Μαΐου 2021 συγκεκριμένες λειτουργίες των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης (ΕΕΚΔΒΜ) και των Κολλεγίων, μετά από θετική εισήγηση της Επιτροπής των λοιμωξιολόγων.

Ειδικότερα, από τις 17/5 προβλέπεται:

Δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ:

  • Διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων, τα οποία δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με φυσική παρουσία καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών, εντός των εργαστηριακών χώρων, με τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) μια φορά την εβδομάδα προ Δευτέρας, τόσο για τους καταρτιζόμενους όσο και για τους εκπαιδευτές.

  • Πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων ΙΕΚ με τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) μια φορά την εβδομάδα προ Δευτέρας για καταρτιζόμενους και εκπαιδευτές.

Δείτε εδώ αναλυτικά την Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

Απρ 22

Ανακοίνωση βαθμολογίας Προόδου εξαμήνου 2021 Α

Οι βαθμολογίες  των σπουδαστών/τριών για την Πρόοδο του εαρινού εξαμήνου 2021 Α έχουν ανέβει στο OPENECLASS, μπαίνετε με τους κωδικούς σας  οι βαθμολογίες βρίσκονται στο μάθημα: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 Α , αφού επιλέξετε το μάθημα  πηγαίνετε στα έγγραφα και κατεβάζετε το αρχείο με τη βαθμολογία του τμήματος σας.

(Χρειάζεται ο αριθμός μητρώου καταρτιζομένου  (Α.Μ.Κ.) τον οποίο βρίσκετε όταν είστε μέσα στο Open Eclass κάνοντας κλικ επάνω δεξιά  στο όνομα χρήστη μετά  το προφίλ μου και μετά  Επεξεργασία)

Απρ 20

Ανακοίνωση-Μητρώο εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης-Υποβολή αιτήσεων ένταξης

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από το επισυναπτόμενο αρχείο.

 

 

Συνημμένα αρχεία

Απρ 14

Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 2021 Β

Για να δείτε το ερωτηματολόγιο κάντε κλικ εδώ

Απρ 06

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των καταρτιζομένων των ΔΙΕΚ σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για τους ωφελούμενους του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα» από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

https://www.minedu.gov.gr/news/48274-05-04-21-ypourgeio-paideias-kai-thriskevmaton-anoikse-i-platforma-gia-tous-dikaioyxous-tis-psifiakis-merimnas

 

 

Τμήμα A’ Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης,

Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης,

Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

Υ.ΠΑΙ.Θ

Μαρ 08

Εαρινό Εξάμηνο 2021 Α

Κατά το  Εαρινό  Εξάμηνο 2021 Α

στο Ι.Ε.Κ. Κουφαλίων λειτουργούν οι παρακάτω ειδικότητες:

  • Τεχνικός  Αρτοποιός Ζαχαροπλαστικής   Β εξάμηνο
  • Τεχνικός  Αρτοποιός Ζαχαροπλαστικής    Δ εξάμηνο
  • Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας,  Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής Β εξάμηνο
  • Βοηθός Φαρμακείου  Δ εξάμηνο
  • Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης (Chef) Β εξάμηνο
  • Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης (Chef) Δ εξάμηνο
  • Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Β εξάμηνο

 

Μαρ 03

Eβδομαδιαίο πρόγραμμα κατάρτισης 2021 Α’

Για να δείτε το πρόγραμμα κάντε κλικ εδώ

Παλαιότερα άρθρα «